Ny certifiering

Everything DiSC-arbetsplatsprofil + Everything DiSC Work Of Leaders
disc-analys

From good to great!

Nu är People Development ett av Sveriges första företag som är certifierade inom Everything DiSC Work of Leaders samt Everything Disc arbetsplatsprofil! DiSC-teorin är ett vida känt verktyg för att utforska människors beteenden och personligheter. Ur ett arbetsperspektiv kan en DiSC-analys av ett team bli en ögonöppnare som skapar bättre samarbeten, ökar kreativiteten och bygger respekt mellan kollegor, medarbetare och ledare.

Everything DiSC-arbetsplatsprofil ger en större mer komplex hantering av datamängder, vilket i sin tur ger noggrannare och djupare analyser. Det i sin tur ger ditt företag ännu bättre möjlighet att vässa team, ledare och medarbetare tillsammans med oss.

Olikheter berikar. Alla människor har olika styrkor, utmaningar och drivkrafter som påverkar arbetslivet. DiSC hjälper oss att identifiera och tydliggör några av de viktigaste delarna. Denna kunskap skapar en mer effektiv och välmående grupp samt ett mer medvetet ledarskap.

I en rekryteringsprocess kan en arbetsplatsprofil vara ett mycket bra verktyg för att stämma av kravprofil och utmaningar med en aktuell kandidat.

Nytt verktyg för ledarutveckling

Everything DiSC Work of Leaders bygger på att du ska förstår hur dina karaktärsdrag och drivkrafter påverkar din effektivitet i olika ledarskapssituationer. I grunden ligger en fyraårig utvecklingsprocess där analys av tre decenniers ledarskapsforskning ingår. Tillsammans med 300 ämnesexperter från över 150 organisationer har best practice inom specifika aspekter av ledarskap identifierats. Det ger dig alla möjligheter att utveckla ett modernt och medvetet ledarskap.

Ladda ner tre olika exempel av DiSC-profiler (PDF):