Integritetspolicy

People Developments hantering av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. People Development har alltid hanterat dina personuppgifter på ett säkert och tryggt sätt, och det kommer vi att göra även fortsättningsvis. Det är synnerligen viktigt för oss att skydda din integritet och dina personuppgifter. Det gäller för både dig som redan finns registrerad i vår databas och för dig som väljer att registrera dig hos oss i framtiden.

Sedan den 25 maj 2018 gäller GDPR, General Data Protection Regulation, inom hela EU, med syfte att ge dig ett förstärkt skydd av din personliga integritet i alla digitala databaser. GDPR ersätter svenska PUL (Personuppgiftslagen) och i och med detta har kraven skärpts avseende behandling av dina personuppgifter.

Med anledning av GDPR har vi uppdaterat vår integritetspolicy enligt följande:

De personuppgifter och övrig dokumentation, t ex CV, som samlas in och behandlas genom våra karriärsidor och vår databas är endast tillgängliga för People Developments rekryteringskonsulter. Om du går vidare i en rekryteringsprocess hos oss kommer vi, efter ditt medgivande, att skicka dina uppgifter till uppdragsgivaren som underlag inför din intervju.

Om du inte aktivt sökt en specifik tjänst delger vi inte dina personuppgifter till våra kunder. Det gör vi först när du, efter kontakt med oss, aktivt uppgett att du är intresserad av att föra ett sådant samtal.

Dina personliga uppgifter kommer att lagras tills vidare, så länge du själv bestämmer och det är nödvändigt ur rekryteringssyfte. Om du önskar att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, raderas eller begränsas på något sätt, vänligen kontakta oss. Du kan även själv ändra eller ta bort dina uppgifter genom att logga in i vår kandidatdatabas på våra karriärsidor.

Lämpliga säkerhetsåtgärder, såväl tekniska som organisatoriska, är vidtagna och underhålls för att skydda alla personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter.

Alla förändringar vi gör i denna integritetspolicy kommer att publiceras här på vår hemsida.

Du behöver inte själv göra något om du fortsatt vill finnas kvar hos oss.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Tack för att du vill vara en del av vårt nätverk!