Organisation och ledarskap

En komplex värld kräver medvetna ledare

Omvärlden förändras snabbt och företag som inte har förändringsvilliga ledare riskerar att tappa attraktionskraft som arbetsgivare. Ett modernt ledarskap är öppet för utmaningar och medvetet om snabb omställning för att kunna leda effektivt. Med People Development får ditt företag kunskap, utbildning, utveckling och coachning i frågor som blir allt viktigare. Bredda ditt ledarskap, öka din medvetenhet om ledarskapsrollen och utveckla medarbetare, grupper och företag tillsammans med oss!

”Jag kan idag lyfta fram det bästa i varje medarbetare.”

Avdelningschef, besöksnäringen

Från bra till fantastisk – utveckla dina medarbetare med oss!

Ledarskapsutbildning, individuella ledarskapshandledningar, DiSC-analys och ögonöppnande föreläsningar

Psykisk ohälsa är arbetsgivarens ansvar – nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Från och med mars 2016 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för psykisk ohälsa att gälla. Reglerna är en konsekvens av att sjukskrivningsantalen ökar, vilket innebär personligt lidande för de drabbade, men också stora kostnader för företag och samhälle. Reglerna innebär att större ansvar läggs på företag att i tid se kränkningar, stress och ohälsosam arbetsbelastning.

”Jag har minskat sjukskrivningarna i min personalgrupp, ökat lönsamheten på min avdelning och har gladare medarbetare. Idag älskar jag mitt arbete som chef. Jag är övertygad om att en stor del av detta resultat beror på min ledarskapshandledning jag får via People Development.”

Avdelningschef, besöksnäringen

Hälsoanalys och stressförebyggande