Arbetsmiljö och hälsa

Gör en hälsoanalys, få en handlingsplan och arbeta förebyggande

Sjuknärvaro och sjukfrånvaro är två av framtidens viktigaste nyckeltal i en hälsosam organisation. Med en hälsoanalys får du svart på vitt. Tillsammans skapar vi en handlingsplan och åtgärder för att fånga upp stressrelaterade problem i din organisation. Till detta kan du koppla handledning av chefer, utbildning av medarbetare eller individuella samtal.

Visste du att
  • 200 människor dör i stressrelaterade sjukdomar varje år?
  • Sjukskrivningar kostar miljardbelopp för samhället?
  • WHO säger att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningarna idag?
  • Var fjärde människa bär på psykisk ohälsa?
  • Över 70 procent av psykisk ohälsa beror på stress?

Vad är stress och vad gör den med kroppen?

En informativ och tankeväckande föreläsning 
Utbilda dina medarbetare i vad stress innebär och vilka effekter det har på kroppen. Sjuknärvaro och sjukfrånvaro är nyckeltal som avslöjar hur hälsosam din organisation är. People Development utbildar och föreläser med fokus på konkreta möjligheter till förbättring. Använd föreläsningen som start på ett förändringsarbete eller dela upp på flera utbildningstillfällen. 

Vill du veta mer?