Rekrytering

Rekrytering är din klokaste investering

En rekrytering är en av de viktigaste investeringar företag gör. Med People Development får företag och kandidater en initierad, respekt- och omsorgsfull rekryteringsprocess från början till slut. People Development är expert på rekrytering inom bland annat besöksnäringen och samarbetar med andra specialister inom området.

”Tillsammans med Karin har vi vid flera tillfällen rekryterat och utvecklat vår verksamhet med mycket gott resultat.”

Johan Hermansson, turistdirektör Malmö Turism

Så här går rekryteringsprocessen till:

1. Analys

Kravprofil och möte

2. Hitta

Search, intervjuer, urvalsarbete

3. Presentera

Presentation av kandidater

4. Kvalitetssäkring

Tester och referenser

5. Slutföra

Resultat / uppföljning

Second opinion – ett tryggt bollplank i din rekrytering

När du ansvarar för hela rekryteringsprocessen kan det vara bra att få en sista slutbedömning av dina kandidater. Det ger dig en färsk blick och en oberoende bedömning som är en extra försäkring för rätt val. Det är effektivt, ekonomiskt och ger trygghet. Hos oss kan du välja:


Djupintervjuer

Få en möjlighet att bredda bilden av de kandidater du väljer mellan med hjälp av skickliga intervjuare.


Personanalys och färdighetstester

Vad är det för personlighetsprofil du behöver förstärka med? Motsvarar dina kandidater de behov du har?


Referenstagning

Ett stöd i att ställa rätt frågor och syna det som bör synas för att kunna rekrytera rätt.


Slutbedömning med rekommendation

Få ett expertråd och en konstruktiv analys av vilken rekrytering du i slutändan bör göra.